Skärgårdskryssare träinredning A22 plastdäck- och ruff