Skärgårdskryssare A22 och SK30

 

Produkt


(

SK 30:a skrov
Färdigplastat skrov utan däck med bottenstockar, ringspant, köl och roder monterat.
Royalty och klassificering ingår. Skrovet är i sandwich med divinycell H80x15 mm

 

För pris begär offert

 


 

 

A22:a skrov
Färdigplastat skrov enligt ovan

 

För pris begär offert